THÔNG TIN CHI TIẾT
 
Mã số ID: 2    
     
Họ và tên:
LE CONG BINH
   
Số điện thoại :
0907162168
   
Email:
vemaybay49binhtan@gmail.com
   
Địa chỉ:
Bình tân
Ngày đăng kí :8/14/2013 4:38:02 PM  
 

Thơ sưu tầm

Hoa đẹp hôm nay, mai sẽ tàn
Không gì vĩnh cửu ,để đeo mang
Phước nghiệp mới ,theo mình mãi mãi
Tạo phước đường tu ,sẽ vững vàng .

 

“Không có hạnh phúc nào bằng sự yên tĩnh của tâm hồn.”