THÔNG TIN CHI TIẾT
 
Mã số ID: 3    
     
Họ và tên:
Doan Cu
   
Số điện thoại :
0017089794591
   
Email:
cu@gmail.com
   
Địa chỉ:
Florida
Ngày đăng kí :8/15/2013 10:30:40 PM  
 

Thơ sưu tầm

Hoa đẹp hôm nay, mai sẽ tàn
Không gì vĩnh cửu ,để đeo mang
Phước nghiệp mới ,theo mình mãi mãi
Tạo phước đường tu ,sẽ vững vàng .

 

“Không có hạnh phúc nào bằng sự yên tĩnh của tâm hồn.”