Lưu ý : Gồm có 2 bước để lấy lại mật khẩu:
                  - Thứ nhất: Bạn cần nhập đúng tên truy cập
                  - Thứ hai  : Bạn cần nhập đúng email lần đầu đăng kí.
            Sau khi hoàn thành 2 bước trên,  website tự động reset mật khẩu của bạn và gửi về mail cho bạn 10 kí tự ngẫu nhiên, copy kí tự đó và đăng nhập vào hệ thống quản trị, sau khi đăng nhập cần đổi mật khẩu để tránh trình trạng quên mật khẩu.
 
Nhomtamduythien.com
Bạn cần điền tên truy cập chính xác để lấy lại mật khẩu
Nhập tên truy cập:     
                             
*Thành viên ban quản trị  
Admin
Truong Cong Duoc  (Số điện thoại:0018104717789 )    
Nhomtamduythien.com
Quản trị viên
LE CONG BINH  (Số điện thoại :0907162168 )
Doan Cu  (Số điện thoại :0017089794591 )
Nhomtamduythien.com
 

Thơ sưu tầm

Hoa đẹp hôm nay, mai sẽ tàn
Không gì vĩnh cửu ,để đeo mang
Phước nghiệp mới ,theo mình mãi mãi
Tạo phước đường tu ,sẽ vững vàng .

 

“Không có hạnh phúc nào bằng sự yên tĩnh của tâm hồn.”