*Thành viên ban quản trị  
Admin
Truong Cong Duoc  (Số điện thoại:0018104717789 )    
Nhomtamduythien.com
Quản trị viên
LE CONG BINH  (Số điện thoại :0907162168 )
Doan Cu  (Số điện thoại :0017089794591 )
Nhomtamduythien.com
Ban quản trị - đăng nhập
Tên truy cập*
  
Mật khẩu*
  
Bạn quên mật khẩu?

Thơ sưu tầm

Hoa đẹp hôm nay, mai sẽ tàn
Không gì vĩnh cửu ,để đeo mang
Phước nghiệp mới ,theo mình mãi mãi
Tạo phước đường tu ,sẽ vững vàng .

 

“Không có hạnh phúc nào bằng sự yên tĩnh của tâm hồn.”