DANH SÁCH ỦNG HỘ

**CHI PHÍ ĐI LĐĐƯỢC ANH EM TRONG NHÓM CHUNG TAY - TIN QUÝ V NG H ĐĐƯỢC TRÍCH VÀO QU Đ ĐI T THIN **

Tổng tháng 10:

HUẾ

ĐÀ NẴNG

QUANG NAM

HỒ CHÍ MINH

- 11.479.000 VND

- 1 980 USD

- 21.485.000vnd

-   16.040.000VND

- 24.172.000vnd.

- 200 USD

* Tấm lòng vàng

 

STT

Họ và Tên

Số tiền

Địa chỉ

Ngày 

Nơi Chuyển

1 A/C Cư Đoàn 150 USD Ocala,FL 5/11/2017 Huế
2 A/C Hằng Hoàng Lê 100 USD Miami,FL 5/11/2017 Huế
3 A/C Rô Nơ Lê 30 USD Jacksonville 5/11/2017 Huế
4 A/C Dí Lê 30 USD Ocala,FL 5/11/2017 Huế
5 A/C Hòa John Sơn Nguyễn 30 USD Ocala,FL 5/11/2017 Huế
6 Tiệm Avalon Nails 50 USD Ocala,FL 5/11/2017 Huế
7 A/C Phúc Thuý 50 USD Chicago 13/112017 Huế

* Chi tiền trong tháng 11/2017:

STT

Nội Dung

Khác

 

1

Ngày 9/11/2017 Tâm Duy Thiện nhận được một số nhà hảo tâm ủng hộ Lụt Bão Miền Trung:

1/ A/c Quốc Lành Lê :200usd(Miami,FL)

2/ A/c Hạnh Huấn Nguyễn:50usd( Ocala,FL)

3/ A/c Jonhson Hoà Nguyễn:50usd(Ocala,FL)

4/ A/c Toàn Hiệp Lê :100usd(Miami,FL)

5/ A/c Nga Đa:100usd(Ocala,FL),

6/ A/c Bảo Thảo Đoàn:200usd( Melbourne,FL)

7/ A/c Thái Hồng Nguyễn :100usd (Fort Lauderdale,FL )

8/ A/c Kiệt Hằng Phạm:100usd( Miami ),

9/ Cam Nguyễn:  100usd (Miami).

10/ Evans Trương: 200 USD(Michigan),

11/ Chị Ken Ngo ủng hộ 200k, Nguyễn Lâm Thi ủng hộ 100 phần cá hộp.

12/A/C Nguyễn Ninh -Đặng Thị Hoa :500usd( Michigan),

13/ A/C Đặng Thị Quý Xí: 200usd (Michigan),
14/ A/C Hợp Luyến: 200usd(Michigan),
15/ Cô Lý Bạch Hoa:50usd(Michigan),
16/ A/C Luận Hằng:200usd(Michigan),
17/ A/C Cánh Ngại Lê:100usd(Miami,FL),
18/ A/C Thanh Phái Nguyễn: 200usd (Ocala,FL).
19/ A/c Lan Hiệp Nguyễn Lê :100usd(jacksonville,FL)
20/ A/c Hằng Hùng Lê: 100usd(Miami,FL)
21/  A/C Nguyễn Dũng Lý: 100 u s d(Miami) ,
22/ A/C Lê Tý Tuyế:i 100 u s d(Miami) ,
23/ A/C Nguyễn Thị Yến Phục:100 u s d(Miami).
24/ A/C Phụng Liên Nguyễn:150USD(Michigan),
25/ A/C Quý Kim Anh Nguyễn:200USD(Michigan),
26/ A/C Bé Ty: 50USD.
Ngày 24/11/2017 Tâm Duy Thiện nhận thêm một số anh chị em ủng hộ bão lụt
27/ A/C Nam Luyến: 100USD(Michigan)
28/ A/C Nguyễn Cư- Hồ Thị Hoa:200USD(Hoa Kỳ)
Ngày 30/11/2017 Tâm Duy Thiện nhận thêm:
29/ A/C Trương Đàm- Nguyễn Thị Hạnh:100USD(FortMayer,FL)
Xin cảm ơn!

TỔNG nhận USD:

3 950USD

 

Ngày 25/11/2017 Tâm Duy Thiện Huế đi bà con vùng lũ ở Phú Mậu Huế:

Đổi 1600 USD

còn dư: 920.000VND

Link : http://tamduythien.com/tin-tuc-chi-tiet/32

 

Tổng số tiền còn lại sau đi đợt 1:

- 2350 usd.

- 920.000 (Huế)

- 200.000vnd(Đà Nẵng)

- 100 Phần Cá Hộp(Đà Nẵng)

 

Ngày 30/11/2017 Tâm Duy Thiện Huế chuyển vào Quảng Nam số tiền:

-2350USD vs 920.000vnd.

* Số tiền còn  lại:

-2350usd(QN)

-920.000vnd(QN)

- 200.000VND(Đà Nẵng)

- 100 phần cá hộp(Đà Nẵng)

 

 

   
2

Hôm nay ngày 1/12/2017 Nhóm Tâm Duy Thiện - Huế cùng với hội phụ nữ huyện Phú Vang và đại diện gia đình anh Đặng Dũng và chị Dương Thị Thu Hương ở michigan Hoa Kỳ đi phát cơm trưa cho bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện Phú Vang.

Đây là lần thứ 8 mà nhóm thực hiện được trong đó cũng nhờ các nhà hảo tâm đã ủng hộ kinh phí để nhóm được trao đến tận tay bà con và bệnh nhân.  Rất mong các nhà hảo tâm tiếp tục tin tưởng và ủng hộ để nhóm có kinh phí đến với bà con bệnh nhân trong những lần sau.

Hôm nay nhóm cũng đại diện cho các bệnh nhân xin cám ơn anh chị Dũng Hương đã phát 210 phần cơm, mỗi phần 20.000₫, tổng cộng: 4.200.000₫

Xin cảm ơn!

 

 

 

   

* Số tiền còn lại của Tâm Duy Thiện:

 

STT

NGÀY

GHI CHÚ - THU

HUẾ                     

ĐÀ NẴNG        

QUẢNG NAM

HỒ CHÍ MINH         

 GHI CHÚ - CHI

0     - 11.479.000 VND

- 1 980 USD

-  21.485.000vnd - 16.040.000VND

- 24.172.000vnd

- 200 USD

 
1

5/11/2017

-

13/11/2017

1/ A/C Dí Lê:30USD

2/ A/C Hòa John Sơn Nguyễn:30USD

3/ A/C Rô Nơ Lê:30USD

4/ A/C Cư Đoàn:150USD

5/ A/C Hằng Hoàng Lê:100USD

6/ A/C Avalon Nails: 50 USĐ.

7/ A/C Thuý Phúc:50 USD.

- 11.479.000 VND

- 2 420 USD

-  21.485.000vnd - 16.040.000VND

- 24.172.000vnd

- 200 USD

 
2 23/11/2017  

- 9.479.000VND

- 2 420 USD

- 21.485.000vnd -16.040.000vnd

-24.172.000vnd

-200usd

- Ngày 23/11/2017 Tâm Duy Thiện Huế thăm hoàn cảnh anh chị Thêm Trang:2.000.000vnd

http://tamduythien.com/tin-tuc-chi-tiet/31

 

 

 

 

 

Tamduythien

Thơ sưu tầm

Hoa đẹp hôm nay, mai sẽ tàn
Không gì vĩnh cửu ,để đeo mang
Phước nghiệp mới ,theo mình mãi mãi
Tạo phước đường tu ,sẽ vững vàng .

 

“Không có hạnh phúc nào bằng sự yên tĩnh của tâm hồn.”