DANH SÁCH ỦNG HỘ

**CHI PHÍ ĐI LĐĐƯỢC ANH EM TRONG NHÓM CHUNG TAY - TIN QUÝ V NG H ĐĐƯỢC TRÍCH VÀO QU Đ ĐI T THIN **

Tổng tháng 01:

HUẾ

ĐÀ NẴNG

QUẢNG NAM

HỒ CHÍ MINH

- 21.911.000VND  

- 2 880 USD

- 21.485.000vnd

-   12.905.000VND

- 24.172.000vnd.

- 200 USD

* Tấm lòng vàng

STT

Họ và Tên

Số tiền

Địa chỉ

Ngày 

Nơi Chuyển

1 Evans Trương 50 USD Michigan 4/2/2018 Sài Gòn
2 A/C Bình Hương 1.000.000VND Sài Gòn 4/2/2018 Sài Gòn
3 A/C Dí Lê 30 USD Ocala,FL 10/2/2018 Huế
4 A/C Hòa John Sơn Nguyễn 30 USD Ocala,FL 10/2/2018 Huế
5 A/C Rô Nơ Lê 30 USD Ocala,FL 10/2/2018 Huế
6 A/C Cư Đoàn 150 USD Ocala,FL 10/2/2018 Huế
7 A/C Hằng Hoàng Lê 100 USD Miami 10/2/2018 Huế
8 A/C Avalon Nails 50 USD Ocala,FL 10/2/2018 Huế
9 A/C Quý KimAnh Nguyễn 100 USD Michigan 10/2/2018 Huế
10 A/C Nhân Lý Nguyễn 100 USD Ocala,FL 10/2/2018 Huế
11 A/C Ocala  150 USD Ocala,FL 10/2/2018 Huế
12 A/C Khương Thủy Nguyễn

200 USD

(Số tiền phát cơm hàng tháng tại Bệnh viên

Huyện Phú Vàng ,không cộng vào quỹ)

Ocala,FL 10/2/2018 Huế
13 A/C Huấn Hạnh Nguyễn

200 USD

(Số tiền phát cơm hàng tháng tại Bệnh viên

Huyện Phú Vàng ,không cộng vào quỹ)

Ocala,FL 13/2/2018 Huế
14 A/C Thảo Bảo Đoàn

100 USD: Ủng hộ trẻ em mồ côi ở chùa Kỳ Quang

TP.HCM

(Số tiền không cộng vào quỹ)

Melbourne,FL 13/2/2018 Huế
           

* Chi tiền trong tháng 02/2018:

 

 

STT

Nội Dung

Khác

 

1

Ngày 8/2/2018 Tâm Duy Thiện đi thăm một số hoàn cảnh ở Vinh An- Phú Vang-  Thừa Thiên Huế

       1/ Chi:

-        30 Suất cho bà con nghèo gồm:

-        1 bao gạo : 120.000VND

-        1 bì thư : 150.000.VND

Tổng cộng: 8100.000 VND

2/ 2 em hoàn cảnh khó khăn:

- 600.000VND

3/ Tặng chị Lâm Thị Giành: 

- 2000.000VND

Tổng cộng: 10.700.000VND

http://tamduythien.com/tin-tuc-chi-tiet/38

   
2

 

   
 

 

   

* Số tiền còn lại của Tâm Duy Thiện:

 

STT

NGÀY

GHI CHÚ - THU

HUẾ                     

ĐÀ NẴNG        

QUẢNG NAM

HỒ CHÍ MINH         

 GHI CHÚ - CHI

0 1/2/2018   - 21.911.000VND  

- 2 880 USD

-  21.485.000vnd - 12.905.000VND

- 24.172.000vnd

- 200 USD

 

1 4/2/2018

1/ Evans Trương: 50 USD

2/ Bình Hương: 1.000.000VND

- 11.211.000VND  

- 2 880 USD

-  21.485.000vnd - 12.905.000VND

- 25.172.000vnd

- 250 USD

Ngày 8/2/2018 Tâm Duy Thiện đi thăm một số hoàn cảnh:

       1/ Chi:

-        30 Suất cho bà con nghèo gồm:

-        1 bao gạo : 120.000VND

-        1 bì thư : 150.000.VND

Tổng cộng: 8100.000 VND

2/ 2 em hoàn cảnh khó khăn:

- 600.000VND

3/ Tặng chị Lâm Thị Giành: 

- 2000.000VND

Tổng cộng: 10.700.000VND

http://tamduythien.com/tin-tuc-chi-tiet/38

2

10/2/2018

1/ A/C Dí Lê:30USD

2/ A/C Hòa John Sơn Nguyễn:30USD

3/ A/C Rô Nơ Lê:30USD

4/ A/C Cư Đoàn:150USD

5/ A/C Hằng Hoàng Lê:100USD

6/ A/C Avalon Nails: 50 USD

7/ A/C Quý KimAnh Nguyễn: 100 USD

8/ A/C Nhân Lý Nguyễn: 100USD

9/ A/C Ocala: 150 USD

10/ A/C Khương Thủy: 200USD(Ủng hộ phát cơm hàng tháng tại bệnh viện Huyện Phú Vang.  số tiền không cộng vào quỹ)

Tổng: 740 USD

-11.211.000VND  

- 3.620 USD

  21.485.000vnd 12.905.000VND

- 25.172.000vnd

- 250 USD

 
3 13/2/2018

1/ A/C Huân Hạnh Nguyễn: 200USD(Ủng hộ phát cơm hàng tháng tại bệnh viện Huyện Phú Vang.  số tiền không cộng vào quỹ)

2/ A/C Thảo Bảo Đoàn tặng ủng hộ trẻ em mồ côi ở 

Chùa Kỳ Quang- TP.HCM.( Số tiền không cộng vào quỹ)

-11.211.000VND  

- 3.620 USD

21.485.000vnd 12.905.000VND

- 18 522.000vnd

- 250 USD

- Ngày 4/2/2018 Tâm Duy Thiện Sài Gòn đi thăm trẻ em mồ côi chùa Kỳ Quang- TP HCM.

 

Tổng cộng: 6650.000VND

http://tamduythien.com/tin-tuc-chi-tiet/37

 

 

 

Tamduythien

Thơ sưu tầm

Hoa đẹp hôm nay, mai sẽ tàn
Không gì vĩnh cửu ,để đeo mang
Phước nghiệp mới ,theo mình mãi mãi
Tạo phước đường tu ,sẽ vững vàng .

 

“Không có hạnh phúc nào bằng sự yên tĩnh của tâm hồn.”