DANH SÁCH ỦNG HỘ

**CHI PHÍ ĐI LĐĐƯỢC ANH EM TRONG NHÓM CHUNG TAY - TIN QUÝ V NG H ĐĐƯỢC TRÍCH VÀO QU Đ ĐI T THIN **

Tổng tháng 03:

HUẾ

ĐÀ NẴNG

QUẢNG NAM

HỒ CHÍ MINH

-6 311.000VND  

- 4 160 USD

- 21.485.000vnd

-   - 10.505.000VND

- 18 522.000vnd

- 250 USD

* Tấm lòng vàng

STT

Họ và Tên

Số tiền

Địa chỉ

Ngày 

Nơi Chuyển

1 A/C Dí Lê 30 USD Ocala,FL 02/04/2018 Huế
2 A/C Hòa John Sơn Nguyễn 30 USD Ocala,FL 02/04/2018 Huế
3 A/C Luận Hằng 200 USD Michigan 02/04/2018 Huế
4 A/C Cư Đoàn 150 USD Ocala,FL 02/04/2018 Huế
5 A/C Hằng Hoàng Lê 100 USD Miami,FL 02/04/2018 Huế
6 A/C Avalon Nails 50 USD Ocala,FL 02/04/2018 Huế
7 A/C Quý KimAnh Nguyễn 100USD Michigan 02/04/2018 Huế
8 Evans Trương 100 USD Michigan 02/04/2018 Huế
9 A/C Hợp Luyến 200 USD Michigan 02/04/2018 Huế
10 A/C Mẹo Bông 50 USD Michigan 02/04/2018 Huế
11 A/C Ocala 140 USD Ocala,FL 02/04/2018 Huế
12 A/C Dấu Tên 100 USD Miami, FL 14/04/2018 Huế
           

 

 

* Chi tiền trong tháng 04/2018:

STT

Nội Dung

Khác

 

1

Ngày 22/4 Tâm Duy Thiện Thăm một số hoàn cảnh khó khăn Huyện Phú Vang

1/ Anh Lê Thanh Bình : 2000.000VND

2/ Anh Chị Lan Thoáng : 2000.000VND

http://tamduythien.com/tin-tuc-chi-tiet/41

   
2

 

   
 

 

   

* Số tiền còn lại của Tâm Duy Thiện:

 

STT

NGÀY

GHI CHÚ - THU

HUẾ                     

ĐÀ NẴNG        

QUẢNG NAM

HỒ CHÍ MINH         

 GHI CHÚ - CHI

0

2/4/2018

-

14/04/2018

1/ A/C Dí Lê:30USD

2/ A/C Hòa John Sơn Nguyễn:30USD

3/ A/C Luận Hằng:200USD

4/ A/C Cư Đoàn:150USD

5/ A/C Hằng Hoàng Lê:100USD

6/ A/C Avalon Nails: 50 USD

7/ A/C Quý KimAnh Nguyễn: 100 USD

8/ Evans Trương: 100 USD

9/ Hợp Luyến : 200USD

10/ Mẹo Bông: 50 USD

11/ A/C Ocala: 140 USD

12/ A/C Dấu Tên: 100 USD

Tổng: 1250 USD

-6 311.000VND  

- 5 410 USD

- 21.485.000vnd - 10.505.000VND - 15 522.000vnd

- 250 USD

Tâm Duy Thiện đã đến thăm và

tặng quà cho em Châu Sí ( Dân tộc Chăm)

3.000.000VND

http://tamduythien.com/tin-tuc-chi-tiet/40

 

1 22/4/2018   -2 311.000VND  

- 5 410 USD

- 21.485.000vnd - 10.505.000VND - 15 522.000vnd

- 250 USD

Ngày 22/4 Tâm Duy Thiện Thăm một số hoàn cảnh khó khăn Huyện Phú Vang

1/ Anh Lê Thanh Bình : 2000.000VND

2/ Anh Chị Lan Thoáng : 2000.000VND

http://tamduythien.com/tin-tuc-chi-tiet/41

               

 

 

 

Tamduythien

Thơ sưu tầm

Hoa đẹp hôm nay, mai sẽ tàn
Không gì vĩnh cửu ,để đeo mang
Phước nghiệp mới ,theo mình mãi mãi
Tạo phước đường tu ,sẽ vững vàng .

 

“Không có hạnh phúc nào bằng sự yên tĩnh của tâm hồn.”