"Một cây làm chẳng nên non
                                                      Ba cây chùm lại lên hòn núi cao.
"


 - Mọi tin tức và đóng góp của quí vị được cập nhập trên trang web của chúng tôi.
  *** Tâmduythiện xin chân thành cảm ơn tấm lòng của quý vị đã đóng góp và giúp đỡ, chia sẽ với chúng tôi về việc thăm hỏi, tặng quà, mồ côi và những người khuyết tật trong thời gian qua.  Chúng tôi nguyện xin chúc cho quý vị cùng toàn thể gia đình dồi dào sức khỏe.
 

                                                                                                     
                                                      BQT: Tâm Duy Thiện                                  

 
 
Liên hệ Hoa Ky : Họ và tên: Đoàn Cư.(001)708-979-4591 (Florida)
Họ và tên: Quý Trọng Lê.(001)810-858-7104 (Michigan)
Họ và tên: Evans Trương.(001)810-471-7789 (Michigan)
Họ và tên: Quý KimAnh Nguyễn.(001)352-631-1317 (Michigan)
   
   
Liên hệ Đà Nẵng - Quảng Nam Họ và tên: Rơi Nguyễn
Họ và tên: Thắm Nguyễn
 
   
   
Liên hệ Huế Nhóm Trưởng: Trương Thanh Long (0917710009)
Nhóm Phó: Trương Khoa ( 0918554181)
Thủ Quỹ: Đoàn Hồng ( 0913439094 )
Thư Ký: Nguyễn Chúc( 0931933097)
Thành Viên: Bác Lê Tây (0983161153)
Thành Viên: Trương Minh Xá(0914550103)
Thành Viên: Trương Minh Tấm (0916482461)
Thành Viên: Trương Công Hoan(0868004136)
Thành Viên: Lê Minh (0916816565)
Thành Viên: Lê Cư (01626555699)
Thành Viên: Lê Hoan ( 0914977717)
Thành Viên: Lê Phụng ( 01636612311)
Thành Viên: Văn Mộng( 0945923933)
Thành Viên: Phan Khuyên (01658826881)
Thành Viên: Nguyễn Đức (0978824834)
Thành Viên: Nguyễn Tân(0946381313)
Thành Viên: Đặng Thanh(0914487677)
Thành Viên: Phạm Tính (0914500020)
Thành Viên: Trương Phái (0914051215)
Thành Viên: Phạm Tấn (0961896865)
Thành Viên: Trương Lỵ (0365344538)

 

Thơ sưu tầm

Hoa đẹp hôm nay, mai sẽ tàn
Không gì vĩnh cửu ,để đeo mang
Phước nghiệp mới ,theo mình mãi mãi
Tạo phước đường tu ,sẽ vững vàng .

 

“Không có hạnh phúc nào bằng sự yên tĩnh của tâm hồn.”